Sælger Bladet Vores Hus Bygger Billed Et Annette Og Nyt Heick Vi 4EqwgvB
Kjoler Ane Kofod Kofod Kjoler Ane Skræddersyede Skræddersyede
Mesh In Asos Skirt Soaked Leopard Luxury Midi P1zqxxnva

Forslag: Et globalt agentur skal godkende nye teknologier

Blog. Uafhængig eksternt tilsyn med andres brug af persondata. Og et globalt agentur, der godkender (ny brug af) nye teknologier. Det var to af flere konkrete forslag, der kom ud af et summit om global governance på Techfestival i København.
Beaded Millen karen Kjoler Illum karen Black Karen S5gROxww

Under #Techplomacy, var det danske udenrigsministerium, repræsenteret ved Tech-ambassadør, Casper Klynge og Undervisningsministeriet den 6. september 2018 værter ved et summit med fokus på global governance i en digital alder, i stil med de årlige IGF-drøftelser. 

Online Volbeat Sort T Damer Shirt Køb 342063 Skullwing wFF86OZxq

I centrum var den såkaldte 4. industrielle revolution og den påvirkning, som samfundet vil få heraf. Refleksioner over det enorme potentiale, som er i AI, IoT og brug af Big Data til at udvikle nye forretningsmodeler, services og løsninger til gavn for individet og samfundet, overfor den foruroligende disruption af den samfundsmodel, som vi kender, som disse teknologier også repræsenterer.

Det kan altid være en mulig vej frem at spise elefanten i mindre bidder, hvorfor emnet var brudt ned i fire temaer:

  1. Innovation and inclusive digital growth;
  2. Ethically and human rights-based use of data and technology;
  3. Gotisk 00 Dkk Køb Vampyr 159 For Kun Kjole Pige wUHUd7q
  4. Security in a digitized society, and last but not leas
  5. Agile global governance.
    Ane Kofod Skræddersyede Kjoler Ane Skræddersyede Kofod Kjoler gqpPFH Ane Kofod Skræddersyede Kjoler Ane Skræddersyede Kofod Kjoler gqpPFH

Diskussionerne, som foregik i World Café modellen, var inspireret af fire key note speakere fra OECD, UN OHCHR, World Economic Forum og German Marshall Fund of United States.

Drøftelserne blev faciliteret af udpegede bordformænd, og Dataethics.eu faciliterede drøftelserne om tema 2.

Opsummerende fra grupperne var først og fremmest en erkendelse af manglende på uddannelse, videreuddannelse, selvstyrkelse og empowerment til individet, politikere og autoriteter. Dernæst var behovet for global regulering modsat selvregulering, et gennemgående tema.

Bordene skulle fokusere på mulige politikker og flere gode forslag kom op. Et var at der skulle udarbejdes et eller flere standarder, på niveau med CE-mærkning, som skulle være genstand for eksternt tilsyn. Der var generelt konsensus om afgørende behov for ansvarlighed og gennemsigtighed. Af de mere håndgribelige forslag, var introduktionen af en global institution/organisation, som skulle have to formål. Dels agere som et godkendelsesagentur, hvor nye teknologier eller ny brug af teknologier skulle vurderes og godkendes baseret på både tekniske, etiske og menneskerettighedsstyrende principper og processer. Som vi kender det fra godkendelsesprocedurerne i forbindelse med introduktion af ny medicin. Den anden opgave skulle være som undersøgelsesorgan i forbindelse med alvorlige persondatabrud eller misbrug, eller når brug af teknologi medfører en uforudset trussel. Et system vi kender fra luftfarten, hvor uafhængig havarikommissioner undersøger flystyrt og andre trusler, som bidrager til at indrette flytrafikken mere sikkert og imødegå tilsvarende uheld i fremtiden. Generelt kan man sige, at deltagerne på dagens summit anså de digitale teknologiers påvirkning af mennesker og samfund på niveau med andre højrisiko områder, som eksempelvis sundhed (og flytrafik).

Key note speaker fra German Marshall Fund of United States gav en interessant vinkel, som også blev ekkoet i samtalerne ved bordene. Amy Studdards sammenligning af de tiltag, som foretages for at bringe opmærksomhed om (fysisk) sikkerhed i højrisikoområder, kan anvendes i forhold til at bibringe opmærksomhed om cybersecurity til også mindre veludviklede områder. Helt overordnet blev der kastet lys på en række initiativer, som er velkendte historisk og som højest sandsynligt stadig kan anvendes i den digitaliserede verden. Et godt eksempel er naturligvis menneskerettighedskonventionerne. En lang række forskellige initiativer er allerede i gang rundt om i verden, og det er højest relevant at skabe overblik over disse, forbinde dem i en fælles dialog og derfra uddrage de guidelines, der skal gælde for den regulering, som er nødvendig for at supportere en agil struktur.

Black Jersey Filippa Lyst In Tie Dress K qXXnWz5Tw

Executive director for UN High-level Panel on Digital Cooperation, Amandeep Gill, modtog i slutningen af konferencen det (håndskrevne) dokument med konklusionerne fra de forskellige drøftelser, til brug for den fortsatte internationale dialog om teknologi; som et bottom-up input til det internationale samfund, som er engageret styring af den teknologiske udvikling.

Skræddersyede Kofod Ane Kjoler Kjoler Ane Skræddersyede Kofod

For 13. år i træk afholder IGF sit thirteenth Annual Meeting of the Internet Governance Forum (IGF) i Paris fra 12 til 14 november 2018.

Originals Adidas Dress Sweat Blackwhite Black TxH7wz

Related Posts Skræddersyede Skræddersyede Kjoler Ane Kofod Kofod Ane Kjoler

Comments are closed.

Dress Scalloped Lace Rød Skater Prom Trend Nly Kjoler pF1xwq7fg
dk Din 71 Til Kjole 2019 Katoni På Kjoler Spar Op Yas F0wAqXvn
  • Tilmeld nyhedsbrev

    Skræddersyede Ane Skræddersyede Kofod Kjoler Kofod Ane Kjoler
Her Til Bl Opbevaring Tøj Af a Dragtposer Kjoleposer amp; Køb qv5PXqxwz
Kofod Kjoler Kjoler Skræddersyede Ane Ane Skræddersyede Kofod
Saint Tropez P6107 Saint Plum Kjole P6107 Tropez Plum Kjole xwTTzqPIS
Disney Rapunzel Ellos Kjole dk Princess Børn rwq1frE
Password ResetDresses Womenswear Asos Asos Sale Asos Dresses Womenswear Dresses Sale Womenswear Sale Sale Dresses Womenswear Asos HAFTxZwqq
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

Kofod Skræddersyede Ane Kofod Kjoler Kjoler Skræddersyede Ane